Prevod dokumenata

Sudski tumači za nemački jezik, licencirani od strane nemačkih institucija, pružaju i uslugu prevođenja dokumenata svih vrsta na nemački jezik sa i bez overe.

Najčešće pružane usluge iz oblasti prevoda dokumenata na nemački su:

 • Prevođenje izvoda iz matičnih knjiga na nemački jezik
 • Prevođenje izvoda iz knjiga venčanih na nemački jezik
 • Prevođenje uverenja i rešenja lekarskih komisija na nemački jezik
 • Prevođenje diploma na nemački jezik
 • Prevođenje svedočanstava na nemački jezik
 • Prevođenje nastavnih planova i programa na nemački jezik
 • Prevođenje tekstova na nemački jezik
 • Prevođenje raznih naučnih projekata na nemački jezik
 • Prevođenje knjiga na nemački jezik
 • Prevođenje master i doktorskih radova na nemački jezik
 • Prevođenje potvrda, zahteva i molbi na nemački jezik
 • Prevođenje rešenja sa i na nemački jezik

Ukoliko je potrebno prevesti bilo koji dokument na ili sa nemačkog jezika, kontaktirajte tumača za nemački jezik koristeći podatke na stranici kontakt za prevod dokumenata na nemački jezik...